KOTy 37 / 2021

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 votes, average: 4.95 out of 5)
Loading...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
OCEŃ & PODAJ DALEJ, niech i inni mają szansę POCZYTAĆ

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli Wykresownia 2.0 z oklejonym komentarzem. Drużyna Bogatych deklaruje wszem i wobec, że należą oni do grona ATEISTÓW POLITYCZNYCH, i w tenże sposób traktowane są wypociny KOTa u Bogatych.


Zainteresowanych wymianą poważnej informacji w ujęciu REAL-TIME Team Bogatych zaprasza do prywatnego klubu dyskusji (nie)poprawnej politycznie: LINKCHAT. Nie jest to jednak miejsce rozdawania informacji za FREE, dlatego też aktywność w temacie jest wymagana i kontrolowana. Jeżeli chciałbyś dołączyć to zacznij od komentowania naszego KOTa, a Team zobacz co się da zrobić. Więcej info w temacie na KLUB AKTYWNYCH.


Najciekawsze wydarzenie tygodnia… a może raczej tego roku, można podsumować poniższym grafem 🙂

Źródło; https://app.hedgeye.com/insights/archives?type=macro%2Cmarket-insights%7Cmacro%2Cpremium-insights

Kolejną edycję KOTów zaczynamy od bardzo ważnego i arcyciekawego tekstu, a właściwie to długiej analizy, na temat stanu polskiej armii, i jak wg @KWojaczala powinna wyglądać ona w najbliższej przyszłości. Polecamy gorąco zapoznać się z tekstem.

MONETARIA

Balanse

W monetariach bez zmian. Nowy tydzień, nowe ATH na bilansach banków centralnych. W amerykańskim Fedzie balans wzrósł o kolejne 8.1 mld USD i osiągnął rekordowe 8.36 bln, podczas gdy J. Powell tylko pilnuje jak się drukarki kręcą. Księgi FED równają się teraz wielkością 36.8% amerykańskiego PKB vs ECB 79.4% i BoJ 133.5%. księgi ECB również osiągnęły nowe szczyty. Tutaj pras drukarskich pilnuje panie Lagarde. Całkowite aktywa w posiadaniu wzrosły o 15.2 mld to 8,222.7 bln na QE.

Bmen Team z rozrzewnieniem przypomina sobie liczby z czasów QE 1-4. Kilka lat temu to one miały być “końcem świata”. Piękne czasy to były w sumie.

Europejski Bank Centralny miał swoje posiedzenie… z którego wynika, iż nie zmieni się za wiele jego polityka. Czyli stopy procentowe pozostaną niezmienione na rekordowo niskich poziomach. kosmetycznej zmianie ulegnie skala PEPP. ponadto ECB stwierdza, że inflacja może w sposób powściągliwy czy może umiarkowany, przekroczyć zakładane cele w okresie przejściowym.

Source: https://twitter.com/Schuldensuehner/status/1435934548198572034/p

W globalnych monetariach nastąpiły dwie podwyżki stóp procentowych. I tak:

 • Peru dokonało wzrostu stóp procentowych drugi raz w tym roku o 50 punktów bazowych do pełnego 1 procenta
 • Rosja dokonała piątego wzrostu na stopach procentowych w tym roku. Dodatkowe 25 punktów bazowych dało pełne 6.75%

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie monetariów od @czarliego

Source: https://twitter.com/charliebilello/status/1436360936303087617/

Rada Polityki Pieniężnej

W Polsce również obyło się też spotkanie Rady Polityki Pieniężnej, gdzie ustalono że nic się nie zmienia. Bmen Team zapytany o opinię na ten temat, odpowiedział krótko i dosadnie – jak ich CPI ostro nie zaskoczy to będą robić ZIRP FOREVER do wyborów albo końca prezesury Mr. Glapińskiego. I zgodnie z naszymi prognozami, NBP % pozostawił bez zmian. W komunikacie pojawiły się dwa podstawowe zdania niemal bez zmian względem poprzednich edycji:

“W przyszłym roku, po wygaśnięciu części czynników przejściowo (…), oczekiwane jest obniżenie się inflacji. “Biorąc pod uwagę (…) jej oczekiwany przejściowy charakter”.

Ale, ale, potrzeba wprawnego oka aby w gołębim gnieździe dostrzec brzydkie kaczątko… znaczy jastrzębie pisklę. Niewielkie jastrzębie zmiany w komunikacie to:

 1. RPP nie widzi już, że wzrost inflacji na świecie jest przejściowy;
 2. Tylko część czynników podwyższających inflację w Polsce jest przejściowa;
 3. RPP mówi o przejściowym charakterze inflacji a nie przejściowym przekraczaniu celu.

i dalej, NBP postawił 3 warunki do podwyżki:

 1. niski wpływ 4 fali;
 2. presja popytowa;
 3. trwały wzrost CPI powyżej celu.

Tak więc ZIRP FOREVER, bo 4 falą już się straszy, presja popytowa spadnie jak będzie lockdown, a słowo “trwały” ciężko zdefiniować pod względem timingu. Wszak już Einstein zauważał jego względność a starożytni, że wszystko płynie 🙂

Można zauważyć przy tym wszystkim też coraz to większy konflikt w RPP. Część Rady Polityki Pieniężnej oskarża bowiem o Adama Glapińskiego o autorytaryzm.

A na Twitterze Łuaksz Hardt przedstawił jego aktualne stanowisko dotyczące polityki monetarnej. 

“Polityka pieniężna w Polsce potrzebuje ostrożnej normalizacji; wszystkie warunki do rozpoczęcia tego procesu są spełnione. Odejście inflacji od celu nie jest czasowe i wymaga reakcji ze strony RPP.

Podwyższona inflacja nie wynika wyłącznie z tzw. szoków podażowych; komponent popytowy, częściowo zależny od polityki pieniężnej NBP, jest coraz istotniejszy (bardzo dobra koniunktura i sytuacja na rynku pracy).

Realna stopa procentowa na poziomie poniżej minus 5% stwarza coraz większe ryzyko odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, prowadzi do spadku wartości pieniądza i może skutkować nieefektywną alokacją kapitału, w tym nierównowagą na rynku nieruchomości.

Ważąc ryzyka różnych scenariuszy dla ścieżki stóp procentowych, sygnalna podwyżka stopy referencyjnej (15 pb.) byłaby teraz działaniem optymalnym; minimalizowałaby też ryzyko konieczności mocniejszej reakcji w przyszłości, a tym samym służyłaby długookresowemu wzrostowi gosp.

Sygnalne podniesienie stopy referencyjnej nie wymaga wcześniejszego zakończenia programu skupu aktywów; Rada musi zachować możliwość bezpośredniego oddziaływania na dłuższy koniec krzywej dochodowości.

Dobra sytuacja gospodarcza i uwarunkowania rynkowe powodują, że skup aktywów przez NBP będzie w sposób naturalny wygasał, co już ma miejsce.

Zbyt ekspansywna polityka monetarna nie tworzy optymalnych warunków dla realnego wzrostu płac; jeśli nie ulegnie ostrożnej normalizacji, to może ograniczać przestrzeń dla nieprowadzących do nierównowag makroekonomicznych działań fiskalnych.

Pandemia pozostaje czynnikiem niepewności, ale ewentualne jesienne restrykcje nie powinny w znaczącym stopniu ograniczać działania gospodarki, której potencjał adaptacyjny jest wysoki.” 

Czy rozłam w RPP? Dlaczego pan Hardt publicznie prezentuje swoje zdanie na TW?

Zmiany na PKB

Pozostając przy temacie inflacji, warto pokazać jak wygląda na chwilę obecną stan gospodarki światowej, w tych trudnych korona-wirusowych czasach. Poniżej przedstawiamy zestawienie PKB dla wielu krain, za ostanie kwartały, gdzie pokazana jest dynamika zmian.

Source: https://twitter.com/charliebilello/status/1437801985760190466/

Złoto

Z dobrych informacji od Prezesa Glapińskiego mamy info ze zamierza on przywieźć złoto z Londynu do Polski, a nawet zakupić go trochę w przyszłości. Bmen Team ponawia propozycję już raz opisaną :

1oz (AU)  + 100 oz (AG)  dla każdego obywatela Polski.”


W KRAINIE M4

Mijający tydzień zaczynamy od wywiadu z szefem Komisji Nadzoru Finansowego, w którym wypowiada się na temat, stóp procentowych, frankowiczów, kredytów na stała i zmienną stopę. Przy okazji jakby od niechcenia wspomina, że ochłodzenie akcji kredytowej zbytnio ich (jako instytucje) nie zmartwi. Czyżby tym samym dawał do zrozumienia, że rynek jest zbytnio nagrzany i możemy się spodziewać jakiś kłopotów w niedalekiej przyszłości? A może B-men Team po prostu doszukuje się w wypowiedziach pana Jacka coś czego tam nie ma. Cóż nasi czytelnicy ocenią to sami. 

Zwykle stawki najmu prezentowane są dla kilku największych miast Polski dla odmiany PKO_Research postanowiło zaprezentować dla kilku mniejszych. Z wykresu B-men Teamowi wychodzi, że  czynsze nie tylko nie dogoniły tych sprzed pandemii, ale nie nadążają za inflacją. 

Image

Źródło; PKO_Resarch

W pozostałych wspominanych już największych miastach stawki najmu powoli wracają, do poziomu z maja 2020 roku. Czyli do czasów niemalże największej paniki covidowej, bo do poziomów sprzed pandemii wciąż sporo im brak. Na jesieni okaże się jak to potoczy się w przyszłości.

Image

Źródło; PKO_Resarch

Co o tym wszystkim sądzi B-men Team, ano , że powoli wracamy do normalności, tyle, że normalności rozumieniem całkowicie inaczej pojmowanej niż zdecydowana większość rodaków. Co ma największy wpływ na wzrost czynszów. Kilka czynników, powrót studentów, powrót części ludzi do pracy oraz największy naszym zdaniem bon turystyczny, który skłonił znaczną część ludzi do pozostania w kraju na urlopie zamiast wyjechania za granicę. Ciekawi nas, czy ktoś przeprowadził jakieś badania jak owy bon miał na to wpływ. 

Gwoli sprawiedliwości inne PKO zmieściło grafikę z dynamiką wzrostu czynszów  z której jasno wynika, iż wzrost  czynszów  zwolniły ale nie uległy spadkom. I komu tu wierzyć ? 

Image

Źródło: Pekao_Analizy

Na krajowym rynku postępuje konsolidacja, duzi przejmują małych. 

Niezawodny pan Tomasz wstawił grafikę, która na podstawie notowań Dom Development określiła szczyt popytowy. Nie nam to osądzać, ale życzymy panu Tomaszowi aby miał rację. 

Image

Źródło; https://mobile.twitter.com/NarkunTomasz

Ciekawie robi się gdy wnikliwe wczytamy się w program Nowego Ładu dotyczącym dopłaty do wkładu własnego: 

Art. 4. 1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli żadna z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest:

1) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

2) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;

3) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

4) najemcą lokalu mieszkalnego.

Czyżby Polacy mieli masowo uciekać  z najmu, aby załapać się na dopłatę? Cóż, B-men Team tak nie sądzi, przecież wedle szacownych mądrych głów 1/3 z nas wciąż z tymi rodzicami mieszka  

 Świat

Panika związana z Evengrand odbija się na całym sektorze, akcje deweloperów są przeceniane. 

Image

Źródło: South China Morning Post

Przy okazji warto przeczytać artykuł z WSJ, gdzie przedstawiono w miarę dokładne dane( o ile to możliwe) związane z chińskim rynkiem nieruchomości. Otóż szeroko rozumiana budowlanka odpowiada za 16.1 % PKB Chin. Kredyty w Shenzhen spadły o 82% w stosunku do zeszłego roku, a deweloperzy sprzedali o 21% mniej domów niż w tym samym okresie roku zeszłego. Przy okazji 30.8% lokalnych wpływów do budżetu zależy od podatku od sprzedaży ziemi. Problemy w Chinach wydają się coraz bardziej poważne, dodając do tego spowolnienie w ichniej gospodarce sytuacja wydaje się poważna. A B-men Teamowi żywcem ona zaczyna przypominać tą z Japonii z lat 80-tych i krachu z 1990. Podobno jednak Chiny są inne, mądrzejsze. Pożyjemy zobaczmy. 

W USA natomiast osoby refinansujące swoje kredyty hipoteczne zaoszczędziły 150 miliardów USD. Ze względu na rekordowe niski stopy procentowe  i niemalże zerowy koszt kredytu kroki taki wydaje się jak najbardziej logiczny. Mniej logiczne wydają się natomiast inne ruchy. Gotówka, która została w ich rękach popłynęła na rynek krypto pompując mniej znane coiny oraz na giełdę.   

Image

Źródło: Statista

Natomiast sam dług z tytułu kredytów hipotecznych w USA  wzrósł do nowych najwyższych poziomów. Nic tylko się cieszyć. 

Image

Źródło: Statista

Ceny nieruchomości w USA także  rosną  do rekordowych rozmiarów

Image

Źródło: The Economist

Wszystkie powyższe wpisy bledną jednak gdy widzi się co wyprawiają Kanadyjczycy. Otóż popyt inwestycyjny osiągnął  poziom 10% PKB. Tłumacząc to na ludzki za 10% kanadyjskiego PKB odpowiada zakup nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży bądź najmu. Ten sam współczynnik dla USA jest dwukrotnie  mniejszy .


SUROWCOWE RENDEZ-VOUS

Złoto

Zgodnie z oczekiwaniami Bmen Team żółty kruszec w dół. W zeszłym tygodniu szczyty wyniosły 1830 USD a zamknięcie tygodnia 1787 USD. Można zatem powiedzieć że “bujało”, ale umiarkowanie. Przyczyn dla których złoto ponownie spadło poniżej poziomu 1800 USD za uncję upatrywać należy we wzmocnieniu się USD wyrażonym m.in. na DXY. To z kolei wynika ze wzrostów rentowności krótkoterminowych obligacji amerykańskich (3m, 6m, 1y, 3y).

Pozytywne dla złota (a zarazem negatywne dla USD i amerykańskiej gospodarki) okazały się prognozy od Goldman Sachs zmniejszające prognozy amerykańskiego PKB za 2021 r. z 6.0 do 5.5%. Należy zaznaczyć iż dzieje się to w czasach inflacyjnych gdzie z definicji procent PKB powinien chyba rosnąć? Co potwierdza, że tak kolorowo w USA nie jest.

Jeszcze innym czynnikiem pozytywnym dla aurum były piątkowe dane o amerykańskim PPI. Zamiast prognozowanych m/m 0.6% dostaliśmy za sierpień 0.7%. Co liczone r/r daje nam 8.3% zamiast prognozowanych 8.2%.

Oczywiście waga negatywów jest tu wyższa niż pozytywów dla metali szlachetnych. W rezultacie na wykresie tygodniowym widzimy trwający kilka od końca czerwca kanał. Czy konsolidacyjny?

Złoto wykres tygodniowy 2019-2021 r. Źródło; http://www.bogaty.men/symbol/?tvwidgetsymbol=TVC%3AGOLD

Interesujący artykuł – jak zawsze z resztą – popełnił Ronan Manly. Dotyczy on Palantir oraz dokonanych przez niego zakupów złota. Palantir Technologies zajmuje się tworzeniem oprogramowania docelowo integrującego dane, oraz ich analizą. Jego klientami są m.in. amerykańskie agencje wywiadowcze. Gdy zatem taki podmiot decyduje się na zakup złota o wartości 50 mln USD twierdząc iż jest to hedge przeciw czarnym łabędziom, to oczywiste jest że wielu analitykom i inwestorom może zapalić się przysłowiowa czerwona lampka.

Pozostaje pytanie, czy Palantir już coś wie, czy też analizując dane zwyczajnie spodziewa się, że ryzyko niespodziewanego rośnie. Temat ten rozpatrywaliśmy w poprzednich KOTach.

Aluminium

Metale bazowe –  w tej liczbie cynk, cyna, miedź i aluminium – zaliczyły bardzo dobry tydzień zarówno na Londyńskim LME, jak i na Szanghajskim SHFE.

Fundamentalne przyczyny są prozaiczne i kilkukrotnie zwracaliśmy na nie już uwagę w naszych KOTach. Gwałtowny przyrost popytu związany z chwilowym odbiciem bez-lockdownowym, wąskie gardło logistyczne oraz lokalne problemy podażowe są problemem dla sektora surowcowego ogólnie. Wąskie gardła logistyczne wymuszają wzrosty cen transportu. Z kolei inflacyjne wzrosty na energii, wymuszają naturalne wzrost kosztów wydobycia, przerobu i produkcji. Dotyczy to nie tylko sektora wydobywczego per se, ale również ewentualnych pośredników w łańcuchu produkcyjnym. Koszta w capex  zatem rosną, jednak producent oczekuje przy tym stałego założonego w budżecie x% zysku z poniesionych inwestycji. Wzajemnie napędzający się mechanizm inflacyjny powoduje np., że chińska inflacja w przemyśle osiąga 13-letnie szczyty a CPI w USA spodziewana ma wzrosnąć o 5%, kolejny miesiąc z rzędu.

Chińskie zakłady dodatkowo cierpią z powodu sezonowego problemu energetycznego oraz walki ich struktur centralnych o cięcia w emisji CO2. A skoro gros energii CHRLD generowana jest w tym kontekście przez węgiel, no to coś ze sobą zwyczajnie nie współgra. No ale tak to jest, gdy naturalna ewolucja w branży zostaje zastępowana przez rewolucję.

Globalna produkcja aluminium i sposoby dostarczania energii. Źródło: https://www.reuters.com/article/metals-aluminium-ahome-column-idUSKBN2FX3NI

W kontekście braków energetycznych, dotykają one prowincji Guangxi, Yunnan, Hunan, Guizhou, oraz Wewnętrznej Mongolii. Główne huby produkcyjne aluminium znajdują się m.in. własnie tam, plus Chongquing i Shandong.

Podział prowincjonalny CHRLD. Źródło: https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2018/12/china-provinces-as-countries.html

Racjonowanie energetyczne powoduje, iż np w prowincji Guizhou moce produkcyjne wynoszą aktualnie 30%. Dla innych prowincji nie ma jeszcze przedsięwziętych tak drastycznych kroków, aczkolwiek producenci wyraźnie czują przysłowiowy nóż na gardle. Dochodzą do tego wzrosty cen energii w CHRLD, i to trzeci raz w 2021 r. Dla przykładu, lipcowe wzrosty na jednostce energetycznej w prowincji Henan o 0.04 Yuana przekładają się w rezultacie na zwiększenie kosztów produkcji tony aluminium o 100-150 Yuanów, czyli 15-23 USD. A zużycie energetyczne, to ok. 20-30% całości kosztów produkcji aluminium. Nie traktujmy tego jednak jako przykładu stricte reprezentatywnego, rożni się to bowiem w zależności od prowincji, miasta i regionu. 

Wychodzi na to, że dla chińskiego bilansu energetycznego wyrzucenie górników krypto, było niezbędnym krokiem aby zachować jaka taką stabilność chociażby dla górników metali. Owszem, chodziło przede wszystkim o e-Yuana i konflikt monetarny Waszyngton-Pekin. Jednak przy okazji wyrzucania górników z CHRLD, świat obiegły perspektywiczne wyliczenia, iż do 2024 r. kopanie krypto w CHRLD zużywałoby 296.5 TWh rocznie. Porównajmy to, ze zużyciem energetycznym w TWh prowincji chińskich w 2019 r.

CHRLD, konsumpcja energetyczna na prowincję w 2019 r. Źródło: https://www.statista.com/statistics/278792/power-consumption-in-china-by-region/

Ale dalej o CHRLD i aluminium – całkowita krajowa zdolność produkcyjna dla aluminium wynosi 39.2 mln ton. Z początkiem roku mieliśmy do czynienia z dość pozytywnymi estymacjami chińskich zdolności produkcyjnych, co oczywiście miało być efektem odbicia post-lockdown-owego. Rzeczywistość przynosi jednak pewne rozczarowanie.

Aluminium osiągnęło w zeszłym tygodniu 13-letnie szczyty, spowodowane czynnikiem inflacyjnym, ale i przede wszystkim politycznymi problemami lokalnymi. Walka o władzę wstrząsa bowiem Gwineą, która jest głównym globalnym dostawcą boksytu niezbędnego do produkcji aluminium. Nota bene to już trzeci w tym roku przewrót w regionie Afryki Środkowej.

Głównym odbiorcą boksytu z Gwinei jest CHRLD. Dodatkowo widać wyraźne odbicie po 2020 r. Chińskie importy boksytu za pierwsze 7 miesięcy 2021 r. wzrosły względem 2020 r. o blisko 52%. Analogicznie, dostawy aluminium made in China wzrosły w zależności od typu produktu – dla WFA 52% i BFA 26% r/r. A skoro podaż zostaje naruszona w momencie rosnącego popytu, toteż analitycy spodziewają się, że ten lekki metal o fenomenalnych zdolnościach termalnych osiągnie wkrótce nowe szczyty cenowe. Ostatnie, oscylujące na 3100 USD widziane były w 2006 i 2008 r.

Skąd CHRLD bierze boksyt do produkcji aluminium. Źródło: https://www.aljazeera.com/economy/2021/9/6/reports-of-guinea-coup-send-aluminum-prices-to-decade-high

Skoro CHRLD jest głównym odbiorcą boksytu i głównym producentem aluminium, toteż aktualnie wszyscy starają się dokonać zakupu i wysyłki przed przypadającymi na 1-7 października “Chinese National Day”. CHRLD zostało bowiem oficjalnie założone 1 października 1949 r. (lecz międzynarodowe uznanie przyszło trochę później, i duża w tym zasługa dyplomacji ping-pongowej). Rezultatem, są najniższe od grudnia 2020 r. inventories aluminium dostępne via SHFE. Z kolei na LME kontrakty 3-miesięczne osiągnęły najwyższe ceny w ciągu ostatnich 10 lat, co czyni je jedną z topowych inwestycji londyńskiej giełdy metali.

Aluminium na London Metals Exchange. Źródło: https://swiftheadline.com/aluminum-jumps-again-as-guinea-coup-adds-to-supply-worries/

Ceny aluminium w samym roku bieżącym wzrosły o ponad 40%, toteż jego konkurencyjność wobec miedzi topnieje. A miedź zaliczyła bardzo dobry piątek na London Metal Exchange, 10 września kończąc tydzień na poziomie 4.45 USD wybijając się jednocześnie powyżej średniej 50-dniowej. Fundamentalnie przyczyny wzrostów pozostają takie same. I podobnie jak w przypadku aluminium, inventories miedzi w Szanghaju spadły do poziomów najniższych od wielu lat.

W perspektywie najbliższych 10-20 lat, to własnie aluminium stanie się oczkiem w głowie sektora samolotowego. Covidowe zachodzące zmiany w sektorze, celują w budowę mniejszych jednostek, o lepszych silnikach i zabierających mniejszą ilość pasażerów. Aluminiowe tuby pasażerskie, skrzydła z kompozytów, a dodatkowe miejsce zaoszczędzone na likwidacji miejsc pasażerskich ma być wypełnione dodatkowymi zbiornikami paliwa. Dla przykładu, dotychczasowo mieszczące 250-350 pasażerów jednostki, zastąpione mają być w przeciągu najbliższych dekad modelami mieszczącymi 200 miejsc. W taki sposób prezentuje się Airbus A321-XLR.

Glen McDonald z AeroDynamic Advisory tak podsumował opisywany trend:

“That shift is actually good news for aluminium, because widebodies tend to have more composites, Long-term, airframes in the next 10 to 20 years are still going to be aluminium tubes powered by turbofan engines. We may see some new composites, but overall there are not going to be a lot of changes.”

A tymczasem, skromnym zwycięzcą pod względem wzrostów procentowych na LME i w analogicznej ścisłej czołówce na SHFE jest… cyna.


KRYPTOLANDIA

Na Bitcoinie zbliża się “Golden Cross”, który może być katalizatorem dla nowego ATH.

Source: bogaty.men/kalendarz

Po spodziewanej korekcie rynek znów zaczął się bać, i spora część już widzi poziomy <40k. Widać to na Fear/Greed indeksie.

Source: https://twitter.com/Delphi_Digital/status/1437587121464909825/

MicroStrategy zakupiło dalsze 5,050 BTC za 242,9 mln w gotówce po usrednionej cenie 48,099 za jednego BTC. Przyznali się przy tym, że na 12 września 2021 są posiadaczami 114,042 BTC zakupionych za łączną sumę 3,16 mld USD po uśrednionej cenie 27,713 USD za sztukę.

Gdyby cofnąć się w czasie, to 400 dni temu Microstrategy posiadało zero bitcoinów. Od momentu gdy zaczęli skup, można powiedzieć, ąe Michael Saylor nabył średnio 285 coinów dziennie.

Source: https://twitter.com/DocumentingBTC/status/1437525411139817481

Całkowita podaż stablecoinów liczonych łącznie szybko rośnie i wynosi już 120 mld USD. Bmen Team szacuje docelowy poziom stabli na poziomie $1 billion capitalizacji. 

Source: https://twitter.com/cryptounfolded/status/1436664570982977540/

Podobnie rośnie także ich adaptacja. I tak we wrześniu, dnia pamiętnego jedenastego, mamy do czynienia z 7,5 mln adresów posiadających stablecoina/y o wartości przynajmniej 1 USD. Co samo w sobie stanowi całkowicie nowy ATH.

Source: https://twitter.com/cryptounfolded/status/1437802179885244423/

Bardzo szybko rozwijają się rodziny poszczególnych paltform L1. Poniżej przedstawiamy porównanie najlepszych platform pod smart-contracty.

Source: https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1437784586642202636/

A na koniec ciekawy wywiad z Raul Paulem,  o tym czym jest krypto.. 

Tak więc dużo się dzieje w krypto – świecie. Pasjonatów krypto inwestycji odsyłamy do newslettera SUMMA KRYPTO, gdzie może poczytać dużo i w szczegółach co tam w krypto-świecie piszczy.

Tymczasem do kolejnego…

 

The END


Ps. Jeżeli podobał wam się artykuł, zachęcamy do ocenienia, skomentowania, podzielenia się przemyśleniami i za-linkowania lub podzielenia się via media.


DISCLAIMER / UWAGA! Niniejszy opracowanie (jak każde inne na tym blogu) ma charakter amatorskiej analizy, która ma na celu jedynie ogólnie przybliżenie czytelnikowi omawianego tematu. Analiza ta jest efektem dociekań autora, i jest na tyle szczegółowa/precyzyjna, na ile autor uznał za stosowne. Jest ona tylko prywatną opinią autora, nie stanowi żadnych rekomendacji inwestycyjnych, i nie może służyć jako podstawa decyzji inwestycyjno-biznesowych. W celach głębszego zrozumienia tematu, bądź też zdobycia profesjonalnej informacji, autor zachęca do sięgnięcia po prace specjalistów z danej dziedziny. Sam autor, na własne potrzebny, zebrał podstawowe informacje w tematyce po to, aby móc wyrobić sobie poglądy na interesujące go zagadnienia, a przetrawione wnioski są owocem tej pracy.

Niniejszym Team Bmen-ów zastrzega, że publikowane informacje i tezy są wolnymi przemyśleniami amatorów, na podstawie których nie mogą być konstruowane żadne roszczenia, przyrzeczenia, obietnice te rzeczowe czy też matrymonialne. W przypadku oblania się gorącą kawą lub zakrztuszenia rogalem podczas czytania tekstu Team nie bierze za to żadnej odpowiedzialności i renty płacić nie będzie!!

Komentarze ( 24 )

 • Ciekawy artykuł o potencjalnym „lex anty-Huawei”? To oznaczałoby gospodarczą wojnę z Chinami.

  “Rząd Mateusza Morawieckiego może utrudnić inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną chińskim firmom. Chińczycy, nie czekając na ostateczny kształt polskiej ustawy, już teraz grożą odwetem, który może być dla nas bardzo dotkliwy.

  Walka z Huaweiem to zresztą nic nowego na świecie. W ramach batalii geopolitycznej USA-Chiny kilka państw jednoznacznie opowiedziało się po stronie Amerykanów. I na ich prośbę zablokowało możliwość rozwoju Chińczyków w obszarze telekomunikacji na terenie swych państw.

  – Jeśli Polska przyjmie takie przepisy, o jakich wszyscy słyszeliśmy, odpowiedź będzie bardzo mocna – usłyszeliśmy od osoby związanej z chińską administracją.

  – Krótko mówiąc, dbajmy o swoje interesy. Jeśli mamy kogoś wykluczyć z rynku, to zastanówmy się, co na tym zyskamy. Bezpieczeństwo? A Francuzi, Amerykanie czy nawet nasze służby specjalne to nas nie szpiegują? – pyta retorycznie Gwiazdowski. ”

  https://finanse.wp.pl/bedzie-lex-anty-huawei-to-oznaczaloby-gospodarcza-wojne-z-chinami-6682533193083392a?

  Polska znowu szuka problemów za darmo.
  Na NS2 nas wystawili a my dalej dobijamy sobie gwoździe do trumny..
 • Odnośnie sytuacji w Chinach mamy dalszy spadek wartości deweloperów. To nie jest tak, że problem dotyczy jednego Evengrad i jak uda sie w jakiś sposób go zatrzymać to później już będzie dobrze.

  https://twitter.com/BenyMen1/status/1437678960406564870
 • Zgadzam się z szacunkiem kapitalizacji stabli na poziomie 1 bln USD. Plus minus 10 procent właśnie na tyle prognozowała ją bodajże Boston Consulting Group.
  • mógłbys znaleźć link.. Nie wiedzialem tego info a zapewne sama analiza raport ma wiele smacznych kąsków..


   ps. Jak masz takie rapory to wrzucaj do KOTy..
 • #Crypto-Intelligence ( 15.09.2021 )

  Digital Ruble to Help Curb Use of ‘Money Surrogates,’ Russia Says in Financial Strategy Document
  https://news.bitcoin.com/digital-ruble-to-help-curb-use-of-money-surrogates-russia-says-in-financial-strategy-document/

  $USDP stablecoin will grow fast 🙂
  Interactive Brokers Launches Cryptocurrency Trading for Customers Through Paxos
  https://news.bitcoin.com/interactive-brokers-launches-cryptocurrency-trading-for-customers-through-paxos/

  Morgan Stanley launches cryptocurrency research team
  After launching a Bitcoin investment tool for millionaires earlier this year, Morgan Stanley dives deeper into crypto.
  https://cointelegraph.com/news/morgan-stanley-launches-cryptocurrency-research-team

  Google Cloud announces it has joined forces with Dapper Labs
  http://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2021/09/14/google-takes-giant-step-to-powering-web-3-with-dapper-labs-nft-deal/

  big boys game 🙂
  CACEIS, the European custody bank with $4.96 trillion in assets under custody, is working with Swiss tech firm Metaco, sources say.
  …owned by Crédit Agricole and Banco Santander.
  https://www.coindesk.com/business/2021/09/14/major-european-bank-said-to-be-building-crypto-custody-arm/

  Testy bezpieczeństwa? Avax tez padł jakiś czas temu.
  Solana and Arbitrum knocked offline while Ethereum evades attack. Solana’s validators are preparing a new release after the network was brought down by a sudden surge in transaction volume while Ethereum has evaded a malicious attack.
  https://cointelegraph.com/news/solana-and-arbitrum-knocked-offline-while-ethereum-evades-attack

  O klubie bogaczy z NFT..
  What is Bored Ape Yacht Club? The Celebrity NFT of Choice
  https://decrypt.co/80969/what-is-bored-ape-yacht-club-the-celebrity-nft-of-choice

  CiTi inwestuje
  Blockchain Analytics Startup Amberdata Raises $15M in Funding Round Led by Citigroup
  https://www.coindesk.com/business/2021/09/14/blockchain-analytics-startup-amberdata-raises-15m-series-a-led-by-citi/

  GaryGensler myśli ze wszystko jest securities. Nawet tak mówi o stablecoinach 🙂
  https://www.theblockcrypto.com/post/117675/crypto-lending-staking-custody-gensler-sec

  $BTC ETF
  Fidelity Pushed for Bitcoin ETF Approval in Private SEC Meeting
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-14/fidelity-pushed-for-bitcoin-etf-approval-in-private-sec-meeting

  $CBDC
  India, Singapore launch project to link UPI and PayNow
  https://economictimes.indiatimes.com/tech/tech-bytes/india-singapore-launch-project-to-link-upi-and-paynow/articleshow/86191497.cms
 • Dużo się dzieje teraz ma rynkach , czemu złoto tak leci w dół?
  • 16/09/2021 13:30 – znacznie lepsze od oczekiwanych wskaźniki z USA – min core retail sales m/m.

   Pompa wszędzie, no to na co komu aktywo defensywne 🙂
  • fundusze wyrzucają shorty i niezabezpieczone fizykiem pozycje w związku z Basel III
 • Na rynku nieruchomości ma wrażenie, że mamy teraz 2007, rok później wszystko j…………..
  • Niestety mamy bańkę na nieruchomościach tym razem zacznie się zapewne od Chin i ich największego developera.
   Zastanawiam się jak to się przełoży na ceny mieszkań i domów w Polsce. W poprzednim kryzysie ceny spadły 30-40%.
  • Na moim podwórku, duże miasto ceny spadły o 20%, czy korekta bez zagrożenia dla głównego trendu.
   Czy tym razem będzie tak samo?
   Od 2008 r dużo się zmieniło, teraz można zadrukować każdy deficyt więc w cenach nominalnych raczej nie spadnie, będzie raczej stać w miejscu gdy wszystko inne będzie drożeć.
 • Wzrost cen gazu. Od października gaz w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny będzie droższy o 7,4 proc.
  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-09-16/wzrost-cen-gazu-od-pazdziernika-gaz-w-taryfie-pgnig-obrot-detaliczny-bedzie-drozszy-o-74-proc/
  To trzecia tegoroczna zmiana w górę taryfy PGNiG OD. W pierwszej, z kwietnia, gaz podrożał o 5,6 proc. Druga podwyżka, o 12,4 proc., weszła w życie 1 sierpnia.
  Inflacja się nam rozpędza.
 • Soboń, MAP: Nie ma planów wprowadzenia lockdownu, nawet przy wzroście zachorowań
  https://stooq.pl/n/?f=1443728

  W chwili obecnej rząd nie ma żadnych planów dotyczących lockdownu – nawet przy wzroście liczby zachorowań, a najbardziej realnym scenariuszem jest ten, że nie dojdzie do niego także w przyszłości, wynika z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia. “Na dzisiaj nie ma takich planów, nie rozmawiamy o tym, nie planujemy tego. […] Jesteśmy dzisiaj w innej sytuacji, niż byliśmy jesienią roku ubiegłego, czy wiosną ubiegłego roku, czy wiosną tego roku. Choćby ze względu na skalę osób zaszczepionych, skalę osób, które przeszły chorobę,przygotowanie służby zdrowia, odpowiednią infrastrukturę do testów, do leczenia czy pomagania pacjentom w szpitalach. Więc na dziś nie planujemy” – powiedział Soboń.
  Odnosząc się natomiast do pytania o dodatkowe obostrzenia w sytuacji większego wzrostu zachorowań, powiedział: “Według tego, co mówią eksperci, to tego typu sytuacji, która by uzasadniała tak daleko idącą ingerencję jak lockdown, nie dojdzie”
 • Kapitalizacja rynku kryptowalut ponownie zbliżyła się do 2,2 bln USD
  https://stooq.pl/n/?f=1443730

  W mijającym tygodniu cena bitcoina odbiła się od poziomu 45 000 USD, kurs ethereum wrócił nad 3 500 USD, a kapitalizacja całego rynku kryptowalut ponownie zbliżyła się do 2,2 bln USD. Te liczby, choć robią wrażenie, to nic w porównaniu z tym, co w poniedziałek stało się z litecoinem. 13 września tuż po godzinie 15.00 finansowe media na całym świecie obiegła informacja, że WalMart rozpoczął współpracę z Litecoin Foundation, co w domyśle miało oznaczać, że największa amerykańska sieć supermarketów zacznie akceptować płatności w jednej z najstarszych kryptowalut. Cenotwórcza moc tego newsa bardzo szybko się ujawniła – w 15 minut kurs litecoina poszybował ze 180 na 230 USD, a jego rynkowa kapitalizacja zwiększyła się o 4 mld USD. Euforia nie trwała jednak długo, bo chwilę później WalMart zdementował te doniesienia, a cena runęła, jak w przepaść. Jeszcze przed godziną 17.00 notowania wróciły do punktu wyjściowego w okolicy 180 USD. W niecałe dwie godziny można więc było zarobić 30%, a następnie oddać cały zysk co do centa. Burza, która przetoczyła się przez notowania litecoina była zwykłą manipulacją. Ktoś celowo wypuścił fakenewsa, by zarobić na zmienności. Niestety, ale rynek kryptowalut jest na tego typu manipulacje podatny, choć trzeba przyznać, że poniedziałkowa akcja była całkiem przemyślana i wyrafinowana. Śledztwo w tej sprawie ciągle trwa, ale wiadomo, że manipulator podając się za kogoś z WalMartu wysłał informacje o rzekomej współpracy z litecoin do serwisu GlobeNewsWire. Ten ostatni to jeden z największych na świecie portali, gdzie spółki umieszczają swoje komunikaty. A ponieważ źródłem są działy PR i IR spółek, to dziennikarze uznają je za prawdziwe i w wyścigu o pierwszeństwo publikacji szybko przeklejają na swoje serwisy. W ten sposób nikt nie zweryfikował informacji o WalMarcie i Litecoin Foundationm, i opublikowali ją m. in. tacy giganci jak Reuters i CNBC, a także branżowe tuzy jak Coindesk i Cointelegraph.
 • https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/facebook-loescht-netzwerk-von-querdenken-bewegung-a-d048b948-c2de-4a9e-a645-90fb19be1127

  Facebook skasował 150 kont na FB i instagramie należących do tzw. Querdenker ,w DE są tak określani przeciwnicy korono paranoi . Facebook tłumaczy się, iż konta naruszały politykę firmy, do tego zawierały nieprawdziwe informacje zdrowotne (no jakby inaczej) .

  3l: I to wszystko na 9 dni przed wyborami w DE, jak widać partie głównego nurtu poprosiły samego giganta o pomoc. Samego powodu kasowania nie ma sensu nawet dodatkowo komentować, my wszyscy tu już dawno wiemy, że w msm może być tylko jedna objawiona prawda/wiara w świętego kowida, a kto jej nie wyznaje ten out.
 • “Stopa referencyjna NBP to w tej chwili tylko 0,1 proc., podczas gdy przed pandemią wynosiła 1,5 proc. Wysokość rat kredytów hipotecznych jest ściśle związana z 3-miesięczną stawką WIBOR, która teraz jest na poziomie 0,24 proc. wobec 1,71 w marcu 2020 roku. Stawka WIBOR ostatnio nieco wzrosła, bo jeszcze niedawno wynosiła 0,21 proc. Jej ruch w górę to konsekwencja oczekiwań rynku i banków, że dojdzie do podwyżki stóp procentowych.”
  https://biznes.interia.pl/finanse/news-stopy-procentowe-alarm-dla-posiadaczy-kredytow-hipotecznych,nId,5491786#utm_source=paste
 • https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-58621422

  Covid: Vaccine volunteers sought for children’s second dose study

  Udział ma wziąć 360 dzieci w wieku od 12 do 16 lat. Pierwsza dawka Pfizer’a a po 8 tygodniach kolejna, ale już nei tylko Pfizer, a także Moderna czy Novavax. W dodatku nie dowiedzą się, której firmy drugą dawkę dostaną. Hmm trochę dziwne z tym mieszaniem dawkami. Szkoda mi tych dzieci, ciekawe jak to dalej będzie wyglądac dla najmłodszych.
 • a co się dzieje na giełdach. masakra sie zaczyna??
  • Rynek chyba się przestraszył możliwej upadłości chińskiego dewelopera Evergrande.
   https://stooq.com/n/?f=1443995

   “Sytuacja wokół Evergrande może potoczyć się różnie. Pekin w każdym momencie może wyjść z pakietem ratunkowym, co z globalnej perspektywy rozwiązałoby problem – na Wall Street wróciłby wzrosty, złoty pozostałby stabilny. Pozostaje jednak pytanie czy chińskie władze nie będą chciały przykładnie ukarać podmiotu, zyskując przy okazji większą kontrolę nad rynkiem nieruchomości, gdzie wysokie ceny nie przystają to oficjalnej narracji partii.”
   https://stooq.com/n/?f=1444011
 • Kara za kopalnię Turów. Polska ma płacić pół miliona euro dziennie

  “Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje obowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 000 euro dziennie” – czytamy w komunikacie prasowym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Kara będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia. Licznik będzie bił do chwili, w której zastosowane zostaną postanowienia trybunału.

  https://www.money.pl/gospodarka/kara-za-kopalnie-turow-polska-ma-placic-pol-miliona-euro-dziennie-6685256349075968a.html
 • https://www.longtermtrends.net/home-price-median-annual-income-ratio/

  Home Price Index to Houshold Income Ration – jestesmy w bance, zarówno w UK jak i USA.
 • https://biznes.autokult.pl/42450,koda-wstrzyma-produkcje-w-dwoch-czeskich-fabrykach-stoja-tez-polskie-zaklady-vw-i-fca

  Jak donosi agencja Reuters, Czesi zamierzają wstrzymać produkcję na co najmniej tydzień w ostatnich dniach września. Mowa o fabrykach Mladá Boleslav i Kvasiny. Zgodnie z planem, działalność zostanie wznowiona już na początku października, lecz firma przewiduje ograniczenia w działalności do końca 2021 roku.

  Ogólnie z doświadczenia, to brakuje elektroniki wszędzie i wszyscy z branży mają postojowe, albo odbior urlopów, gdzieniegdzie nawet nadal Kurzarbeit.


 • Skomentuj