Rejestracja

Witryna używa aktywnego email jako Login. Konta rejestrowane na tymczasowy email i bouncery są ignorowane.

Konta nie-używane (brak logowania) przez okres 3 miesięcy są automatycznie usuwane.

Hasło zostanie wygenerowane automatycznie i wysłane na podany adres email.