Miesiąc: June 2022

KOTy 25 / 2022

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT z tygodnia 24 roku 2022-go.

KOTy 24 / 2022

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT z tygodnia 23 roku 2022-go.

KOTy 23 / 2022

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT z tygodnia 23 roku 2022-go.

KOTy 22 / 2022

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT , week 22 roku 2022-go.