Miesiąc: July 2022

KOTy 29 / 2022 – LIVE

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT , week 29 roku 2022-go.

KOTy 28 / 2022 – LIVE

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT , week 28 roku 2022-go.

KOTy 27 / 2022

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT z tygodnia 27 roku 2022-go

KOTy 26 / 2022

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT z tygodnia 25 roku 2022-go.