Wizytówka

Blogger

Subiektywny Przegląd Surowcowy – 04 – Wąskie Gardło Logistyczne na Renie

Rzeka Ren. Nie jest to największa rzeka Europy, ale jest ona zdecydowanie najważniejszą dla przemysłu starej Europy. Obecna susza na pewno nie pozostanie bez wpływu na stan niemieckiej gospodarki. Zarówno w kontekście towarowym jak i energetycznym.

KOTY 31 / 2022

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT , week 31 roku 2022-go.

KOTy 30 / 2022 – LIVE

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT , week 30 roku 2022-go.

KOTy 29 / 2022 – LIVE

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT , week 29 roku 2022-go.

KOTy 28 / 2022 – LIVE

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT , week 28 roku 2022-go.

KOTy 27 / 2022

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT z tygodnia 27 roku 2022-go

KOTy 26 / 2022

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT z tygodnia 25 roku 2022-go.

KOTy 25 / 2022

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT z tygodnia 24 roku 2022-go.

KOTy 24 / 2022

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT z tygodnia 23 roku 2022-go.

KOTy 23 / 2022

Co-tygodniowy przegląd ważnych wykresów i grafik, czyli KOT z tygodnia 23 roku 2022-go.