Pytanie Dnia


 • Pytanie Dnia: Co to jest wskaźnik ICI (Income Cost Index) ? Co obrazuje i jakie ma znaczenie w gospodarce?
  • Dla firm to wskaźnik który mówi, czy uczestnicy obrotu gospodarczego są w stanie przerzucić rosnące koszty na nabywcę swoich usług lub sprzedawanych towarów. Dziś nie są bo udział kosztów kapitału jest tak duży mimo niskich stóp procentowych, że firmy nie są w stanie zaakceptować malejących EBITDAR a co za tym im idzie wskaźnika obsługi długów powyżej 2, co banki uważają za krytyczne.
   Banki tworząc dług/depozyt powodują obciążenie systemu, które powoduje malejącą marżowość wśród wytwórców, z drugiej strony wymagają aby wskaźnik obsługi długów był przyzwoity. Zjeść ciastko i mieć ciastko.
  • ICI (ad ang. Income, Cost Index) – wskaźnik obrazujący relację różnych kategorii przychodów do kosztów występujących u uczestników życia gospodarczego

   Więcej: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,23996956,biec-wskaznik-przychody-koszty-ici-pogarsza-sie-od-wrzesnia.html
  • Wskaźnik ICI ukazuje dynamikę kosztów i przychodów występujących u uczestników życia gospodarczego. Gdy koszty rosną w szybszym tempie niż przychody wartość wskaźnika spada a w przypadku odwrotnym wskaźnik przybiera wyższe wartości. Jego znaczenie w gospodarce sprawdza się głównie w analizie tendencji zyskowności przedsiębiorstw (ekonomiczna opłacalność jako podstawowe kryterium działania) oraz może być też pomocny w analizie tendencji inflacyjnych np. analiza rosnących kosztów zatrudnienia, które nie przekładają się na wzrost przychodów (inflacja płac).

   Przesyłam link do ostatnich danych dotyczących wskaźnika z listopada. ICI nieznacznie wzrósł w stosunku do miesiąca poprzedniego, co oznacza niewielką poprawę relacji rożnych kategorii przychodów do kosztów ponoszonych przez poszczególnych uczestników rynku. Zmiana jest niewielka i na razie nie przełamuje obserwowanej od jesieni 2017 roku tendencji do spadku wskaźnika.

   http://biec.org/wzrost-kosztow-nadal-ogranicza-zyskownosc/