Projekt SG

Projekt SG jest to projekt, którego celem jest stworzenie (stworzenie a nie implementacja!) wizji krainy w której chcielibyśmy żyć, czyli Doktryny Nowoczesnej Polski.

Projekt SG jest inicjatywą ruchu oddolnego (powstałą na forum IT21) wytworzoną przez  środowisko/grupę ludzi, która posiada odpowiednie zrozumienie problemów trapiących naszą krainę, jak również która rozumie problemy współczesnego świata.

Projekt zakłada prace nad kluczowymi dla krainy zagadnieniami takimi jak: ustrój państwa, finanse państwa, emisja i stabilizacja waluty, system podatkowy i wolność gospodarcza, obronność krainy, edukacja, służba zdrowia, pomoc dla zamieszkujących krainę itp.

Motto projektu

W naszej krainie mleko, miód i wódka płynie”.

W jakim celu?

Celem projektu jest stworzenie programu (i docelowo dokumentu), w którym zawarte będą podstawowe prawa i obowiązki dla żyjących w krainie.  Program będzie poparty argumentacją (jak również logiką) naszego rozumowania: dlaczego tak a nie inaczej.  Dokument będzie napisany w prosty, zrozumiały i przejrzysty sposób, tak aby każda osoba po przeczytaniu tego dokumentu wiedziała i rozumiała na kogo i dlaczego chce oddać swój głos wyborczy.

Celem dodatkowym projektu jest wytworzenie prac analityczno-edukacyjnych, w których przedstawimy porównania naszej propozycji z innymi alternatywami, wskazując mocne i słabe strony dla każdego rozwiązania alternatywnego.

Geneza

Projekt SG powstał w wyniku głębokich dyskusji na temat obecnej sytuacji w naszej krainie, gdzie zostało postawionych bardzo wiele pytań Dlaczego jak np:

 • Dlaczego jesteśmy biedni i wykorzystywani?
 • Dlaczego nasza siła nabywcza jest bardzo mała w EU?
 • Dlaczego nie cieszymy się życiem?
 • Dlaczego nasza kraina nie jest rozpoznawalna na świecie?
 • i wielu innych Dlaczego.

W wyniku głębokich przemyśleń i dyskusji można się pokusić o wnioski, iż obecna sytuacja naszej krainy jest wypadkową poniższych nękających nas kryzysów:

 • Kryzys gospodarczy, który jest wynikiem nierozumienia jak działa biznes.
 • Kryzys rynku pracy, który jest wynikiem powyższego.
 • Kryzys zaufania do władzy i instytucji państwa, który jest wynikiem powyższych, jak również korupcji i degeneracji elit.
 • Kryzys zaufania obywateli do siebie nawzajem, który jest skutkiem zabójczej strategii dziel i rządź.
 • Kryzys zdrowia narodu będący wynikiem braku edukacji żywnościowej.
 • Kryzys demograficzny, który prawdopodobnie jest wynikiem wszystkich powyższych, jak również upadku wartości czyli kult waluty.

Wartości kardynalne

Zasadniczym pytaniem postawionym we wstępnej dyskusji było (i ciągle jest) o jakie wartości będziemy opierać nasz program:

 • Zakładamy że chcemy mieć państwo minimalne.
 • Wierzymy w wolność realną i sprawiedliwość pragmatyczną.
 • Uważamy że mechanizmy wolności powinny być dostępne tylko dla tych którzy innych wolności szanują.
 • Zakładamy że merytokracja jest bardzo ważna bo gwarantuje zasadę kardynalną:  Ile z siebie dajesz tyle dostajesz.
 • Opieramy się na dziedzictwie narodowym i dorobku historycznym, jak również na wartościach cywilizacji łacińskiej (dominującej w naszej krainie).

I w końcu pytanie najważniejsze: Po co nam Państwo czyli mechanizmy siły w służbie wolności i sprawiedliwości?

“Po to żebyśmy wolności naszych mogli zażywać ( Hetman J. Zamojski), bo wolność to gwarancja bezpieczeństwa.”

Co będziemy działać?

W celu wytworzenia naszej wizji, generującej życie w świetlanej przyszłości będziemy pracować nad rozwiązaniami systemowymi, które będą generowały długoterminowe rezultaty. Jako że tematyka jest bardzo obszerna i złożona, projekt został podzielony na podpunkty dyskusyjne zajmujące się różnymi aspektami życia i materii  w krainie.

 1. Jaki ustrój krainy – republika, republika konstytucyjna, monarchia, demokracja pośrednia a może bezpośrednia, dyktatura.
 2. System wyboru, sprawowania i podziału władzy, jak również jej kontroli, ordynacja wyborcza, system trójwładzy itp.
 3. Jak powinna wyglądać polityka zagraniczna krainy, uczestnictwo w uniach i traktatach i na jakich warunkach.
 4. System finansów i generowania zadłużania się krainy (dług państwa i samorządów) – Czy chcemy aby przyszłość płaciła za naszą konsumpcję?
 5. Pieniądz czy waluta dla krainy? Kreacja, emisja, stała siła nabywcza waluty i jej suwerenność, inflacja czy deflacja?
 6. System podatkowy, czyli ile, od kogo i w jaki sposób pobierać dziesięcinę, przejrzystość podatkowa. Koncepcja zasobowa czy osobowa? Nie ważne ile płacisz ważne że jesteś tego świadomy.
 7. System gospodarczy, czyli czy i jak regulować rynek (koncesje, zakazy itp.), relacje gospodarcze z zagranicą, czyli jak widzimy wolność gospodarczą w krainie.
 8. IV władza, czyli system medialny w krainie, media państwowe i prywatne, i na jakich zasadach.
 9. System doboru ludzi na stanowiska publiczne i polityczne (te z poza wyborów powszechnych), merytokracja, partiokracja czy przyjaciele królika w działaniu.
 10. System administracyjny krainy i system odpowiedzialności urzędniczej, czyli jak podzielić państwo na jednostki terenowe, sprawowanie tam władzy, jak również kontakty lokalne z jednostką centralną.
 11. System bezpieczeństwa krainy, czyli wojsko i OT, jego implementacja i zasady działania.
 12. System bezpieczeństwa energetycznego kraju i jego implementacja.
 13. System sądownictwa, jego wyboru i kontroli, sądownictwo państwowe a może obywatelskie lub inne rozwiązania, sąd najwyższy jako jedyny i czy też inne liczne trybunały.
 14. System sprawiedliwości, czyli o co oprzeć system prawa: 10 przykazań, starożytni rzymianie czy inne rozwiązania?prawo naturalne czy pozytywne?
 15. System więziennictwa i jego implementacja, hotel czy więzienie, jak widzimy inne aspekty wymiaru kary np. opaski GPS, bolesne karanie po kieszeni, system akumulacyjny wyroku itp.
 16. System rolnictwa, żywności i bezpieczeństwa żywnościowego krainy, czyli GMO, kto ma prawo do ziemi w krainie itp.
 17. System obrony własnej i swojego mienia, twój stosunek do posiadania broni, czyli broń w domu, na ulicy lub też wcale.
 18. System edukacji i innowacji, czy powinny być one połączone i na jakich poziomach.
 19. System ochrony natury, zasobów narodowych i  zarządzanie nimi, stosunek do wędkarstwa, łowiectwa, lasów i innej natury, problem free-ridera.
 20. Na jakich zasadach ma działać naturalizacja, czyli uzyskanie obywatelstwa lub rezydentury.
 21. System opieki społecznej, renty i emerytury, czyli czy i jak rozdawać i na jakich zasadach.
 22. Stosunek państwa do religii i kościoła, religia w szkołach, daniny na kościół i związki wyznaniowe itp.
 23. System ochrony zdrowia, płatny czy darmowy, ziołolecznictwo czy farmacja itp.

Dla Kogo

Każdy jest mile widziany. Specyfikacja projektu determinuje jednak warunki wejściowe wynikające z multi-dyscyplinarności w prowadzonych pracach. Dlatego też każdy uczestnik powinien posiadać pewien zakres/zasób wiedzy z ekonomii, finansów, geo-polityki i ogólnego zarysu ideologii. Powinien też rozumieć co to jest wolność i na czym polega sprawiedliwość, jak również kierować się wartościami cywilizacji łacińskiej, jako że ona jest i będzie dominującą w naszej krainie.

Projekt SG jest jednak miejscem TYLKO dla aktywnych uczestników, podglądaczom (czytaj Free-Riderom) dziękujemy, i będą oni usuwani za bierność.

Reguły

W celu walki  z dziadostwem działamy w  oparciu o regulamin. W pracach i dyskusji obowiązuje szeroko pojęta kultura wymiany poglądów, zakaz trollowania, obrażania i tym podobnych. Wychodzimy z założenia, że szacunek buduje a dziadostwo rujnuje. Dlatego też nie tolerujemy widzi-misiowania.
Skupiamy się na tym co najważniejsze, czyli Merytoryka przewodzi.

Jak Działamy?

Prace nad Projektem SG odbywają się na forum, które jest częściowo otwarte dla szerokiej  publiczności. Oznacza to, że każdy będzie mógł obserwować stan ukończonych prac, ale tylko członkowie Projektu SG (tylko za zaproszeniem) będą mogli dokonywać wpisów, czyli dokładać swoje cegiełki merytoryki.  Jest to działanie zamierzone wynikające z przeszłych doświadczeń: wielkiej ilości ataków elementu trolla i widzi-misia. Zostało to zaprojektowane z myślą o rozwoju Projektu SG, tak aby inni obserwatorzy lub eksperci mogli zapoznać się z żywą materią i poziomem prac na jakim pracujemy, co pozwoli im podjąć decyzję o dołączeniu do Projektu SG.

Anonimowość

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż wielu piszących i ekspertów chciałoby zachować anonimowość w ramach SBTanku. Dlatego też zdecydowaliśmy, iż anonimowość będzie jednym z naszych atutów. Od każdego uczestnika Projektu SG wymagany jest jedynie adres email, tak więc anonimowość uczestnika projektu może zostać zostać w dużym stopniu zachowana, jeżeli sobie tego życzy.

Jak dołączyć?

Warunkiem wstępnym dołączenia do projektu jest przedstawienie swojej wizji krainy, w której chciałby żyć. Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do projektu to prosimy o kontakt na: projektSG@boun.cr. W e-mailu kontaktowym prezentujesz wizje swojej krainy w oparciu o powyżej przedstawione punkty dyskusyjne, jak również załączasz stosowną argumentację.

Jeżeli chciałbyś podzielić się swoją wizją całościową lub jej jakąś częścią (w oparciu o punkty dyskusyjne), ale nie masz ochoty brać udziału w projekcie, to prosimy o podesłanie twoich przemyśleń na:  projektSG@boun.cr  z zaznaczeniem “Tylko do wglądu”.

Czas trwania projektu

Zakładamy, że projekt to jest trudny i złożony. Dlatego też prace nad nim będą rozłożone w czasie, jako że każdy z nas robi to na boku swoich własnych zajęć. Czas trwania projektu jest estymowany na 1rok kalendarzowy.

Zewnętrzne konsultacje

Prace nad Projektem SG zakładają (o ile to możliwe) konsultacje zakończonych podpunktów/cześci programu z zewnętrznymi specjalistami w celu weryfikacji i oceny.


Obecnie pracujemy nad: 1) Ustrój Krainy.


Uważasz naszą inicjatywę za interesującą, rokującą nadzieje bądź dającą szanse nowym pokoleniom? Jeżeli tak to polecaj i dziel się prawdziwym info z przyjaciółmi, znajomymi i rodziną. Możesz zacząć od kliknięcia na PODZIEL się w serwisach społecznościowych, bo to broń XXI wieku. Twoje kliknięcie kosztuje cię 3sek czasu a innym możesz zdjąć klapki z OKÓW. Dziękuję z góry za propagowanie prawdziwej wiedzy.

Podzielisz się ?
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares