O nowotworach

"Natura uzdrawia, a lekarz przesyła rachunek" czyli Zdrowotnie i Bojowo
bmen
Magister
Posty: 344
Rejestracja: sob 15 kwie 2017, 21:51

O nowotworach

Post autor: bmen » śr 12 gru 2018, 08:38

"Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się :dobre z własnej głupoty, albowiem będą mieć ubaw do końca dni swoich"

bmen
Magister
Posty: 344
Rejestracja: sob 15 kwie 2017, 21:51

Re: O nowotworach

Post autor: bmen » pn 17 gru 2018, 20:53

dobry wpis o tym Dlaczego rak wymaga leczenia jako choroba metaboliczna

Why Cancer Needs To Be Treated as a Metabolic Disease
https://articles.mercola.com/sites/arti ... sease.aspx
"Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się :dobre z własnej głupoty, albowiem będą mieć ubaw do końca dni swoich"

bmen
Magister
Posty: 344
Rejestracja: sob 15 kwie 2017, 21:51

Re: O nowotworach

Post autor: bmen » wt 04 cze 2019, 11:48

"Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się :dobre z własnej głupoty, albowiem będą mieć ubaw do końca dni swoich"

bmen
Magister
Posty: 344
Rejestracja: sob 15 kwie 2017, 21:51

Re: O nowotworach

Post autor: bmen » wt 04 cze 2019, 11:49

The Gerson Therapy - Charlotte Gerson on Curing Cancer
https://www.youtube.com/watch?v=quuvi6Gvvmc
"Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się :dobre z własnej głupoty, albowiem będą mieć ubaw do końca dni swoich"

cedric
Licencjat
Posty: 101
Rejestracja: pt 03 kwie 2020, 23:44

Re: O nowotworach

Post autor: cedric » śr 04 maja 2022, 22:38

otrzymane mailem
Metodo di Bella (Giuseppe)
" 2 maja 2022

2 maja w biomedycznej bazie danych www.pub opublikowano badanie kliniczne przeprowadzone przez Fundację Di Bella na temat stabilnego leczenia przez osiem lat Metodą Di Bella (MDB) wysoce agresywnych anaplastycznych nowotworów mózgu, zarówno glejaków, jak i gwiaździaków . med.gov anaplastyczny trzeciego stopnia.
Streszczenie publikacji pod linkiem https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35490357/

„Weryfikowalne” przypadki zostały opublikowane zgodnie z kryteriami wymaganymi przez literaturę biomedyczną. W przypadku tych nowotworów oficjalnym standardowym protokołem jest nadal protokół Stuppa ( 14 ), sformułowany w 2005 r., który zapewnia po operacjach i cyklach chemio-radioterapii statystykę przeżycia wynoszącą 15–18 miesięcy ( 19 ).). Jednak ta mediana przeżycia nie uległa znacznej poprawie po różnych dodatkach dokonanych w ciągu ostatniej dekady. Rzadkie wyjątki, które przeżyły dwa lata lub więcej, są zatem klasyfikowane w onkologii: „długie przeżycie”. Do tej pory międzynarodowe protokoły onkologiczne nie są w stanie utrzymać kontroli progresji nowotworu poza ograniczonym czasem, dlatego pierwszym wskazaniem, absolutną standardową opcją w leczeniu wszystkich nowotworów jest zabieg chirurgiczny. Gdyby obecne protokoły onkologiczne, chemia, radio, immunoterapia, przeciwciała monoklonalne, inhibitory kinazy białkowo-tyrozynowej BYŁY NAPRAWDĘ SKUTECZNE, chirurgia onkologiczna nie miałaby powodu. Dzisiaj, przy braku ważnych alternatyw terapeutycznych, nowotwory anaplastyczne mózgu charakteryzują się szczególnie wysokimi wskaźnikami proliferacji i potencjałem przerzutowym, a co za tym idzie wysoką śmiertelnością. [...] Wraz z Fundacją Di Bella opublikowaliśmy już czterdzieści sześć badań naukowych i klinicznych w biomedycznych bazach danych,https://www.researchgate.net/profile/Gi ... Di-Bella-2

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35490357/

Całkowicie ignorując te udokumentowane i weryfikowalne fakty, z góry przyjęta wrogość i dezinformacja na temat Metody Di Bella trwa nadal.
Ostatni w porządku chronologicznym artykuł w "La Repubblica" z 15 kwietnia, autorstwa Cateriny Giusberti, która zrelacjonowała (oczywiście bez zaprzeczenia) wypowiedzi luminarza onkologii i przewodniczącego Zakonu Lekarzy Bolonii, dr Luigiego Bagnoli , który stwierdził:
„”… Metoda naukowa ma pewne kanony, które trzeba respektować, wzrusza ramionami… Nie dzieje się tak ani w przypadku Novaxa, ani w przypadku terapii niekonwencjonalnych, takich jak Di Bella. Jest to poszycie, które jest trudne do spenetrowania i nie mam uprawnień inspekcyjnych ani policji. Mam trudność w kontrolowaniu tego, niestety... "" . Wybitny onkolog, z którym przeprowadzono wywiad, również wyraził pogardę dla MDB. Nie mając możliwości udzielenia odpowiedzi, z szacunkiem pozwalam sobie poczynić pewne obserwacje wybitnym luminarzom i autorytatywnym osobistościom, które wyrażały pogardliwe i obraźliwe osądy na temat Metody Di Bella, przekazując dane kliniczne i naukowe publikowane w wiodących biomedycznych bazach danych. Studium ( 16) w odniesieniu do 297 przypadków guzów piersi leczonych MDB dokumentuje znaczny postęp w porównaniu z protokołami onkologicznymi pod względem pełnych i stabilnych obiektywnych odpowiedzi bez chemioterapii cytolitycznej, w niektórych przypadkach nawet bez operacji, radioterapii, z uogólnioną poprawą jakości życia i brakiem znacząca i/lub długotrwała toksyczność. Najistotniejsze dane: przeżycie z MDB przerzutowych raków piersi – IV stadium – po 5 latach 69,4% wobec 26,3% protokołów onkologicznych, zgłoszonych przez National Cancer Institute. Wyniki opublikowane w niniejszym opracowaniu znajdują potwierdzenie w przedstawionym raporcie, zawierającym szerszą statystykę 503 przypadków, omówionych i opublikowanych w materiałach konferencyjnych: NZBCS-2021: WIRTUALNE SYMPOZJUM RAKA PIERSI NZ Pod adresem: Biologiczna terapia raka - Metodą Bella

Ponad tysiąc przypadków pacjentów nowotworowych, u których wystąpiły remisje z MDB, stabilne i pełne obiektywne odpowiedzi, wyraźna poprawa jakości życia są opisane w 46 publikacjach Fundacji Di Bella, dostępnych pod tymi linkami:
https://www.researchgate.net/profile/Gi ... Di-Bella-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=giuseppe+di+bella

siedem publikacji dr MauroTodisco: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=mauro+Todisco
oraz dwa autorstwa dr Achille Norsa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Achille+Norsa

Oprócz 240 publikacji prof. Di Belli dołącza się te sprawozdania zjazdowe opublikowane w materiałach
http://www.metododibella.org/it/Pubblic ... qY6-LfSnce

Doniesienia na temat przesłanek, mechanizmu działania, podstaw naukowych, wyników klinicznych MDB były dyskutowane i publikowane w materiałach na światowych kongresach onkologicznych w Dalian i Singapurze, w Europie w Mediolanie i Wiedniu, dwa w S Marino osiem we Włoszech teczka : // /C:/Users/Di%20Bella/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/R1FR1BWA/list-completo-convegni-congressi-mdb.pdf

Oficjalne banki biomedyczne, które opublikowały te dane, międzynarodowe kongresy onkologiczne „nie przestrzegają kanonów metody naukowej”?

Czy stanowią „podszyt, który należy kontrolować za pomocą uprawnień inspekcyjnych i policyjnych”?

Czy oficjalne protokoły onkologiczne, samookreślone konwencjonalne terapie przez kręgi władzy, można uznać za sukces w oparciu o następujące oficjalne dane, udokumentowane i opublikowane przez „Giornianosanità.it” z 16-procentowym przeżyciem po 7 latach? ( 17 )

Oś proliferacyjna nowotworowa opiera się na synergizmie GH (hormonu wzrostu) z GF (czynnikami wzrostu związanymi i zależnymi z GH), PRL (Prolaktyna) ( 1) (2) (3) (4) „Niepodanie somatostatyny, inhibitora fizjologicznego GH (i pokrewnych czynników wzrostu) inhibitorów prolaktyny znacznie ogranicza hamowanie proliferacji i rozprzestrzeniania się nowotworu ( 5 ). Najbardziej podstępna ścieżka każdej komórki nowotworowej, „zarówno konstytutywna, jak i adaptacyjna mutacja ( 10 ), pozwala fenotypowi nowotworowemu na selekcję i zachowanie, z każdą mutacją, coraz większej odporności, mobilności, agresywności i indeksu proliferacji ( 8) (9) . ) Dla każdej mutacji komórki nowotworowe stają się coraz bardziej oporne, dopóki nie wybiorą oporności na jakiekolwiek leczenie, wybierając oporność na chemio-radio, odporność immunologiczną, hormonooporność itp. ( 10 ) Różnicujące składniki MDB przeciwstawiają się mutacjom jako rozwiązanie retinoidy w wit E, melatonina, witaminy D, C, proteoglikany, które w decydujący sposób hamują mutacje, ze skutecznością proporcjonalną do wczesnego i regularnego leczenia. ( 11) (12) (13) Niestosowanie tych cząsteczek skutkuje postępującym wzrostem oporności na chemio-radio-immunoterapię, przeciwciała monoklonalne i inhibitory białkowej kinazy tyrozynowej ze wzrostem ruchliwości, indeksu proliferacyjnego, agresywności i ostatecznie oporności fenotypu nowotworu na każde podejście terapeutyczne.

Nowotwory anaplastyczne mózgu, składające się zasadniczo z komórek macierzystych guza, są całkowicie oporne na wszelkie terapie onkologiczne. Z kolei komórki macierzyste są wrażliwe na składniki MDB: retinoidy w witaminie E, witaminy D, C, melatoninę, Ac Valproico, disulfiram, acetazolamid, proteoglikany.
Rozszerzając swoją aktywność przeciw wielu reakcjom życiowym biologii nowotworowej, MDB przesuwa oś terapeutyczną z koncepcji wyłącznie cytotoksycznej-cytolitycznej, od iluzorycznej i utopijnej trwałej eliminacji wszystkich komórek nowotworowych, do stopniowej fizjologicznej rekonwersji zniekształconych funkcji życiowych z raka, do przywrócenia homeostazy immunoneuro-endokrynnej. W ten sposób następuje różnicowanie komórek rakowych i przeprogramowanie rakowych komórek macierzystych. Prof. Di Bella potwierdził, a fakty coraz bardziej to potwierdzają, że „”... nie ma cytotoksycznej chemioterapii (ani monoterapii) zdolnej do wyleczenia guza litego, a jedynie metoda, racjonalna i biologiczna multiterapia, kompleks synergicznych i czynnikowych substancji interaktywnych, indywidualnie obdarzonych nietoksycznym działaniem przeciwnowotworowym, które sekwencyjnie lub jednocześnie działaj dośrodkowo na niezliczone biologiczne reakcje życia guza, stopniowo przywracając normalne reakcje życiowe zmienione przez raka .

Bibliografia
Lincoln DT i wsp. (1998). „Ekspresja receptora hormonu wzrostu w jądrze i cytoplazmie komórek prawidłowych i nowotworowych. Komórka Histochem Biol. 109 (2): 141–159.

Di Bella G i in. Nadekspresja GH/GHR w tkankach nowotworowych w stosunku do zdrowych potwierdza jego onkogenną rolę i wynikającą z niej onkosupresorową rolę jego fizjologicznego inhibitora, somatostatyny: przegląd piśmiennictwa (Neuroendocrinology Letters Volume 39 No. 4 2018)

Hynes MA i wsp. (1987) Zależność od hormonu wzrostu mRNA somatomedyny C-IGF-I i IGF-II. Mol Endokrynol 1: 233–242

Kahan Z i wsp. Ekspresja kwasu rybonukleinowego przekaźnikowego hormonu wzrostu (GHRH) i obecność biologicznie aktywnego GHRH w ludzkich
nowotworach piersi, endometrium i jajnika. J Clin Endocrinol Metab.
1999; 84 (2): 582-9.

Wu ZS i wsp. Ekspresja ludzkiego hormonu wzrostu i ludzkiej prolaktyny w guzie przepowiada gorszy wynik przeżycia u pacjentów z rakiem sutka lub endometrium . J Clin Endocrinol Metab. 2011 Październik; 96 (10): E1619-29

Pollak MN 1 , Schally AV „Mechanizmy działania przeciwnowotworowego analogów somatostatyny Proc Soc Exp Biol Med Działania. 1998 luty 217 (2): 143-52. doi: 10.3181 /

Radman M. „Hipoteza naprawy SOS: fenomenologia indukowalnej naprawy DNA, której towarzyszy mutageneza. Basic Life Sci, 1975; 5A: 355-67. Recenzja

Izrael L „Progresja nowotworu: losowa czy zintegrowana reakcja przetrwania na stres komórkowy zachowany w organizmie jednokomórkowym?” Teoria J. Biol. 1996 21 lutego; 178 (4): 375-380

Lambert G. i in. „Analogia między ewolucją lekooporności w społecznościach bakteryjnych i nowotworowych tkankach”. Nat Rev Rak. 2011 maj; 11 (5): 375-82.

Russo M. i wsp., „Adaptacyjna mutowalność nowotworów jelita grubego w odpowiedzi na terapie celowane” Science10.1126 / science.aav4474 (2019)

Di Bella G " Roztwór retinoidów w witaminie E w multiterapii biologicznej Metodą Di Bella" (Neuroendokrynologia Letters Tom 36 nr 7/2015)

Di Bella G „Metoda Di Bella” Neuroendokrynol Lett 2010; 31 (Suppl. 1): 7–42 PMID: 20881933

Di Bella L „Skutki przeciwnowotworowe melatoniny” Int. J. Mol. Nauka 2013, 14, 2410-2430; doi: 10.3390 / ijms14022410

Stupp R „ Radioterapia plus jednocześnie i adiuwant temozolomid dla glejaka”. N Engl J Med. 10 marca 2005; 352 (10): 987-96. doi: 10.1056 / NEJMoa043330. "

Di Bella G i in. „Konferencja: NZBCS-2021: WIRTUALNE SYMPOZJUM NA TEMAT RAKA PIERSI NZ At: New Zeland Project November 2021:” Obserwacyjne retrospektywne badanie kliniczne dotyczące zastosowania metody Di Bella (DBM) od 2004 r. do dziś w przypadku raka piersi. Wstępne dane dotyczące poprawy przeżywalności, obiektywnej odpowiedzi i stanu sprawności”:

16 Di Bella G. „ Synergizm somatostatyny, melatoniny, witamin, inhibitorów prolaktyny i estrogenu zwiększył przeżywalność, obiektywną odpowiedź i stan sprawności w 297 przypadkach raka piersi (Translational Biomedicine Vol.9 No.1: 146 201”

17 .Quotidianosanita.it-science and health- 21 lutego 2018: Rak i chemioterapia: w 7-letniej obserwacji Ryzyko zawału serca u co trzeciego pacjenta: - 33% umiera z powodu choroby serca i 51% z powodu choroby z powodu co tak naprawdę było lekarstwem, czyli na raka… (Przeżycie 16%)

18 „ Retrospektywne badanie obserwacyjne przypadków anaplastycznych guzów mózgu leczonych metodą Di Bella: uzasadnienie i skuteczność”. Di Bella G, Borghetto V, Costanzo E. Neuro Endocrinol Lett. 2021 30 listopada; 42 (7): 464-483. Online przed drukiem.Neuro Endocrinol Lett. 2021. PMID: 35490357

19 Delgado-López PD, et.al. „Przeżycie w glejaku: przegląd wpływu metod leczenia” Clin Transl Oncol. 2016 listopad; 18 (11): 1062-1071 ,.

Dziękuję
Giuseppe Di Bella za uwagę"

cedric
Licencjat
Posty: 101
Rejestracja: pt 03 kwie 2020, 23:44

Re: O nowotworach

Post autor: cedric » ndz 08 maja 2022, 19:56

https://depresja.naturalneleczenie.com. ... terol.html
" Cholesterol spada z powodu przewlekłych chorób, w tym nowotworów, a także przy ogólnym niedożywieniu, a właśnie niedożywienie zabija osoby starsze. Jeśli zbadamy 10 losowych osób, z których 2 są chore na raka, te 2 będą miały najniższy cholesterol i jednocześnie najszybciej umrą. "

cedric
Licencjat
Posty: 101
Rejestracja: pt 03 kwie 2020, 23:44

Re: O nowotworach

Post autor: cedric » wt 31 maja 2022, 22:28

https://www.agenciasinc.es/en/News/A-st ... -mortality
" A study links soil metals with cancer mortality
Spanish epidemiologists and geologists have found associations between esophageal cancer and soils where lead is abundant, lung cancer and terrains with increased copper content, brain tumor with areas rich in arsenic, and bladder cancer with high cadmium levels. These statistical links do not indicate that there is a cause-effect relationship between soil type and cancer, but they suggest that the influence of metals from the earth's surface on the geographical distribution of tumors should be analyzed."

cedric
Licencjat
Posty: 101
Rejestracja: pt 03 kwie 2020, 23:44

Re: O nowotworach

Post autor: cedric » wt 31 maja 2022, 22:31

https://www.agenciasinc.es/en/Visual/In ... -artillery
"This infographics explains how the new immunotherapy for cancer works."
w linku

cedric
Licencjat
Posty: 101
Rejestracja: pt 03 kwie 2020, 23:44

Re: O nowotworach

Post autor: cedric » pt 03 cze 2022, 19:37


cedric
Licencjat
Posty: 101
Rejestracja: pt 03 kwie 2020, 23:44

Re: O nowotworach

Post autor: cedric » ndz 12 cze 2022, 10:44

mailem od Fundacji "Giuseppe di Bella"
" 12 czerwca 2022
Do CA subskrybentów biuletynu Di Bella Method

Jednym z zadań Fundacji Di Bella, poza badaniami, jest informowanie społeczności naukowej o przesłankach, biomolekularnym mechanizmie działania oraz o postępach Metody Di Bella w porównaniu z oficjalnymi protokołami onkologicznymi pod kątem stabilnego gojenia , przetrwanie, jakość życia. Pokonując szereg trudności i kontrastów, pomimo wrogości i cenzury MDB, udało nam się opublikować badania kliniczne w międzynarodowych czasopismach. Zamknięcie, cenzura, rosnący kontrast i ciągła dezinformacja na MDB idą w parze z jego afirmacją, rozpowszechnianiem, dowodami naukowymi i potwierdzeniem klinicznym w biomedycznych bazach danych.
W załączeniu najnowsza publikacja (retrospektywne badanie obserwacyjne przypadków mięsaków leczonych Metodą Di Bella, uzasadnienie i wyniki) RETROSPEKTYWNE BADANIE OBSERWACYJNE PRZYPADKÓW MIĘSAKA LECZONYCH METODĄ DI BELLA: RATIONALE AND EFFECTIVENESS World Journal of Pharmaceutical Research

a w linku https://www.researchgate.net/profile/Gi ... Di-Bella-2 recenzja w bazie https://www.researchgate.net/
Udokumentowanym, oczywistym i niepodważalnym faktem jest to, że kilka przypadków mięsaków, wysoce agresywnych i szybko postępujących nowotworów jest stabilnie wyleczonych MDB. W tych przypadkach onkologia wyczerpała wszystkie możliwości, po zabiegach chirurgicznych na guzie pierwotnym i przerzutach, po całkowitym niepowodzeniu wszystkich przeprowadzonych protokołów radiochemioterapii, pacjenci, głównie dzieci lub młodzież, byli już w dużej mierze w trakcie. domowe terapie paliatywne oczekujące na wyjście. Nawet jeśli dane te są istotne, udokumentowane i świadczą o wyraźnym postępie, nie są przyjmowane do publikacji przez najbardziej prestiżowe czasopisma medyczno-naukowe z wysokim Impact Factor (kryterium oceny). Udało nam się jednak publikować w czasopismach medyczno-naukowych recenzowanych przez główne biomedyczne bazy danych, takie jak www.pubmed.gov , https://www.researchgate.net/ , https://scholar.google.com/ które .. pozwoliło na rozpowszechnianie MDB . Stwierdzenia, które przytaczam przez wybitnych badaczy i laureatów Nagrody Nobla na temat Impact Factor (IF) czasopism, wyjaśniają odmowę najbardziej znanych, szlachetnych i utytułowanych czasopism o wysokim IF, skażenia MDB ich czystości nieskazitelnych i bezinteresownych westalek nauka i medycyna. Znaczące w tym względzie są publiczne deklaracje Nobla Randy'ego Schekmana, złożone w tym samym dniu, w którym otrzymał Nagrodę Nobla, u szczytu jego kariery i międzynarodowej widoczności: „Nauka jest zagrożona: nie jest już wiarygodna, ponieważ jest w ręce zamkniętej kasty i niczego poza niezależnością ”. Impact Factor (IF) jest kryterium oceny czasopism, nadaje publikacjom rangę i świadectwo, jest podstawowym tytułem kariery. Scheckman zakwestionował manipulację, dzięki której czasopisma naukowe, takie jak Science, Cell, itp., osiągają najwyższe poziomy „Impact Factor”, i potępił, że badania w dziedzinie medycyny wcale nie są wolne, ale znajdują się w rękach „małego kręgu”. ” (tzw. społeczność naukowa). To „wszystko, ale nie niezależne… teraz czasopisma naukowe nie publikują treści opartych na badaniach, ale na zainteresowaniach… Powstaje w ten sposób błędne koło, bo nawet badacze zmuszeni są modyfikować uzyskane wyniki, a swoją pracę , aby opublikować swoje badania”. Z tego powodu Scheckman jest przekonany, że tego rodzaju „nadzorcę” (Impact Factor) należy wyeliminować, szczególnie ze względu na badania naukowe. Dwa dni przed donosem Scheckmana inny noblista Peter Higgs, bardzo autorytatywny badacz i naukowiec, oświadczył, że systematycznie czasopisma o wysokim IF publikują, niezależnie od prawdy i wartości naukowej, tylko i wyłącznie to, co jest zgodne z interesami międzynarodowych korporacji medycyna i cały związany z nią międzynarodowy polityczny system finansowy. Marcia Angell, przez 20 lat dyrektor naukowy redakcji jednej z wiodących gazet medyczno-naukowych na świecie (New England Journal) w swoim tomie „The prawda o firmach farmaceutycznych” w pełni podziela skargi Scheckmana i Higgsa i stwierdziła: "... To proste; nie można już dłużej wierzyć w wiele opublikowanych badań klinicznych ani polegać na osądzie zaufanych lekarzy lub autorytatywnych wytycznych medycznych. Nie podoba mi się ten wniosek, do którego powoli i niechętnie doszedłem po dwóch dekadach pracy jako redaktor New England Journal of Medicine…”
Dr Richard Horton, redaktor naczelny jednego z najbardziej prestiżowych czasopism na świecie, „Lancet”, również wypowiedział się na temat manipulacji IF i danymi naukowymi „… wiele opublikowanych badań jest w najlepszym razie niewiarygodne, jeśli nie wszystkich fałszywych… ”. Oświadczenia Schekmana, Iggsa, Hortona, Angella ucichły, jeśli ich autorytatywne donosy są sensacyjne, tak samo i bardziej sensacyjne jest milczenie, brak zainteresowania, z jakim zostały przyjęte przez prasę. Jeszcze bardziej rzuca się w oczy „zapomnienie” ze strony podmiotów, dla których rozpowszechnianie naukowe jest głównym tematem. W rzeczywistości ani słowa nie wydali ani słowa instytucjonalni opiekunowie prawdy, łowcy fałszywych wiadomości na liście płac, przez główny nurt. Jeśli weźmiemy pod uwagę manipulację i zniewolenie linii badawczych i terapeutycznych, potępiane przez autorytatywne osobowości, w pełni rozumiemy niepokojącą bezradność i rzeczywistą niezdolność badań i instytucjonalnych, oficjalnych protokołów onkologicznych do leczenia raka. Coraz większa liczba autorytatywnych naukowców i lekarzy ma teraz odwagę publicznie potępić odstępstwo od prawdy, oszustwo „wspólnoty naukowej” podporządkowanej interesom, pogardę dla świętości życia, zaciemnienie sumień, zaćmienie cywilizacji , zdrada przysięgi Hipokratesa.
Dziękuję za uwagę,

Giuseppe Di Bella"

cedric
Licencjat
Posty: 101
Rejestracja: pt 03 kwie 2020, 23:44

Re: O nowotworach

Post autor: cedric » sob 18 cze 2022, 15:37

https://www.cancertreatmentsresearch.com/taurolidine/?
" Taurolidyna: Środek dezynfekujący i inhibitor wzrostu guza
Wprowadzenie:

Taurolidyna jest cząsteczką, która zawiera taurynę (najobficiej występujący wolny aminokwas w sercu, siatkówce oka, mięśniach szkieletowych, mózgu i leukocytach). Po raz pierwszy została wyprodukowana w latach 70. przez firmę Geistlich-Pharma Inc, zaprojektowana jako antybiotyk o szerokim spektrum działania i stosowana w miejscowym leczeniu zapalenia otrzewnej. (Ref.) Jest skuteczny zarówno wobec bakterii tlenowych, jak i beztlenowych. (Ze względu na swoje działanie przeciwbakteryjne i przeciwtoksyczne (egzo/endotoksyny) był testowany klinicznie w latach 80. w leczeniu ciężkich zakażeń chirurgicznych i sepsy brzusznej (Ref.).

Obecnie jest stosowany w kilku krajach europejskich w leczeniu zapalenia otrzewnej pod nazwą Taurolin (nr ref. 1, nr ref. 2). Jest nietoksyczny i od czasu wprowadzenia na rynek ma doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa (ref.).

Od lat 90. ubiegłego wieku firma Geistlich-Pharma i inne firmy zgłosiły wiele patentów dotyczących taurolidyny jako potencjalnego leku stosowanego w leczeniu nowotworów, samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami (nr ref. 1, nr ref. 2, nr ref. 3, nr ref. 4, nr ref. 5). Więcej patentów dotyczących tej linii można znaleźć tutaj: https://www.google.com/search?tbm=pts&h ... ine+cancer

Równolegle do pisania patentów przez przemysł, naukowcy wykazali w laboratorium skuteczność taurolidyny wobec takich linii komórkowych, jak:

mesothelioma (Ref.1, Ref.2, Ref.3, Ref.4),
prostata (ref.1, ref.2),
glioblastoma (Ref.1,Ref.2,Ref.3),
jajnika (Ref.1,Ref.2),
białaczki (Ref.1),
jelita grubego (nr ref. 1, nr ref. 2, nr ref. 3, nr ref. 4, nr ref. 5, nr ref. 6, nr ref. 7, nr ref. 8, nr ref. 9),
czerniaka (zad.1, zad.2, zad.3),
osteosarcoma (Ref.1, Ref.2),
trzustki (ref..),
płuc (ref.),
przełyku (Ref.)
włókniakomięsak (Ref.1, Ref.2).
Po uzyskaniu bardzo obiecujących wyników omówionych powyżej, taurolidyna została po raz pierwszy zastosowana u ludzi w 2004 r. u dwóch pacjentów z glejakiem na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i przedstawiona w poniższej pracy http://ar.iiarjournals.org/content/24/2C/1143.full.pdf. Taurolidyna była podawana codziennie przez kilka tygodni drogą dożylną, co doprowadziło do częściowej regresji guzów u obu pacjentów biorących udział w badaniu. Nie zaobserwowano żadnej toksyczności po zastosowaniu taurolidyny. Niestety, tak innowacyjne metody leczenia stosuje się tylko w przypadku bardzo zaawansowanych guzów, a pacjenci są zazwyczaj w bardzo złym stanie ze względu na wcześniejsze leczenie.

Od 2004 r. taurolidyna jest stale stosowana w leczeniu pacjentów z nowotworami w różnych prywatnych klinikach w Niemczech. Jak wspomniano poniżej, w 2006 roku opublikowano inny opis przypadku z Berlina, dotyczący pacjenta z rakiem żołądka, który po leczeniu taurolidyną przeżył kilka lat i uzyskał całkowitą remisję. Lekarze nie wiedzieli jednak, że guz jest martwy i próbowali przeprowadzić operację usunięcia guza. Operacja okazała się dla pacjentki śmiertelna.

Znam pacjentkę z rakiem jajnika i mnogimi przerzutami, która dobrze zareagowała i prawie nie miała guza po leczeniu taurolidyną w klinice w Niemczech, podczas gdy inna pacjentka, którą znam, nie zareagowała.

Jednym z lekarzy mających największe doświadczenie w stosowaniu taurolidyny jest prof. Jacobi z Wesseling w Niemczech (http://www.krankenhaus-wesseling.de)
https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Jacobi3, chirurg specjalizujący się w raku żołądka i jelita grubego. W Niemczech jest jednak więcej miejsc z doświadczeniem w stosowaniu taurolidyny.

Co ciekawe, taurolidyna wykazała również doskonałe wyniki w leczeniu brodawczaków u zwierząt (ref.).

Opisy przypadków u ludzi:

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

cedric
Licencjat
Posty: 101
Rejestracja: pt 03 kwie 2020, 23:44

Re: O nowotworach

Post autor: cedric » ndz 07 sie 2022, 12:07

Jak wygląda walka z nowotworami na przykładzie Filipin
https://www.mossreports.com/battle-of-t ... dr-farrah/

ODPOWIEDZ