Projekt NK

Projekt NK jest to projekt, którego celem jest stworzenie (stworzenie a nie implementacja!) wizji krainy w której każdy chciałby żyć i której każdy chciałby bronić. Innymi słowy –  „Naszej Krainy”.

Projekt NK jest inicjatywą ruchu oddolnego wytworzoną przez środowisko/grupę ludzi, która posiada odpowiednie zrozumienie problemów trapiących naszą krainę, jak również, która rozumie problemy współczesnego świata.

Projekt zakłada prace nad kluczowymi dla krainy zagadnieniami takimi jak: ustrój państwa, finanse państwa, emisja i stabilizacja waluty, system podatkowy i wolność gospodarcza, obronność krainy, edukacja, służba zdrowia, pomoc dla zamieszkujących krainę itp. 

Motto

„Kraina w której każdy chciałby żyć i której każdy chciałby bronić” 

W Jakim Celu?

Celem projektu jest stworzenie programu (i docelowo dokumentu), w którym zawarte będą podstawowe prawa i obowiązki dla żyjących w krainie. Program będzie oparty o konkretne argumenty: dlaczego tak a nie inaczej. Dokument będzie napisany w prosty, zrozumiały i przejrzysty sposób, tak, aby każda osoba po jego przeczytaniu wiedziała i rozumiała jak powinna funkcjonować nasza teoretyczna – idealna kraina.

Celem dodatkowym projektu jest wytworzenie prac analityczno-edufrkacyjnych, w których przedstawimy porównania naszej propozycji z innymi alternatywami, wskazując mocne i słabe strony dla każdego rozwiązania alternatywnego.

Stworzenie modelu państwa idealnego – „Naszej Krainy” – będzie dopiero wstępem do znacznie szerzej zakrojonej inicjatywy.

Drugim etapem Projektu NK jest rzeczywiste przetestowanie stworzonych rozwiązań w skali mikro. W tym celu zostanie stworzony podmiot prawny (fundacja), którego statut będzie swojego rodzaju konstytucją. W drugim etapie projektu weźmie udział znacznie więcej osób, które wcielą się w obywateli NK, ale i nie tylko. Będziemy wybierać władze, toczyć polityczne spory i walkę o stanowiska i wpływy. Będziemy starać się doprowadzić nasze Państwo do ruiny i zobaczymy na ile stworzony system okaże się odporny na naciski zewnętrzne i wewnętrzne oraz jak długo będzie służył dla dobra obywateli.

Trzecim etapem Projektu NK jest rozpropagowanie w społeczeństwie IDEI „Naszej Krainy” czyli państwa, w którym każdy chciałby żyć i którego każdy chciałby bronić.

Geneza

Projekt NK to ruch oddolny, powstały na forum IT21 z grupy osób, którym los naszej krainy nie jest obojętny. Projekt jest odpowiedzią na nasze burzliwe dyskusje na temat obecnej sytuacji w Polsce, gdzie zostało postawionych bardzo wiele pytań Dlaczego jak np:

 • Dlaczego jesteśmy biedni i wykorzystywani?
 • Dlaczego nasza siła nabywcza jest bardzo mała w EU?
 • Dlaczego nie cieszymy się życiem?
 • Dlaczego nasza kraina nie jest rozpoznawalna na świecie?
 • i wielu innych Dlaczego.

Ponieważ zadanie właściwego pytania, to jedynie część sukcesu, postanowiliśmy wspólnie poszukać również odpowiedzi na te pytania. A ponieważ właściwa diagnoza choroby to również jedynie wstęp do uleczenia pacjenta, zdecydowaliśmy o rozpoczęciu prób uzyskania odpowiedzi, w jakich warunkach pacjent cieszyłby się dobrym zdrowiem przez długie lata. Ponieważ lepiej jest zapobiegać poprzez zrozumienie istoty problemu, niż leczyć jedynie objawy.

Wartości Kardynalne

Zasadniczym pytaniem postawionym we wstępnej dyskusji było (i ciągle jest) o jakie wartości będziemy opierać nasz program:

 • Zakładamy, że chcemy mieć państwo minimalne.
 • Wierzymy w wolność realną i bezkompromisową sprawiedliwość.
 • Uważamy, że mechanizmy wolności powinny być dostępne tylko dla tych, którzy innych wolności szanują.
 • Zakładamy, że merytokracja jest bardzo ważna bo gwarantuje zasadę kardynalną: Ile z siebie dajesz tyle dostajesz.
 • Opieramy się na dziedzictwie narodowym i dorobku historycznym, jak również na wartościach cywilizacji łacińskiej (dominującej w naszej krainie).

I w końcu pytanie najważniejsze: Po co nam Państwo czyli mechanizmy siły w służbie wolności i sprawiedliwości?

“Po to żebyśmy wolności naszych mogli zażywać ( Hetman J. Zamojski), bo wolność to gwarancja bezpieczeństwa.”

Co Będziemy Działać?

W celu wytworzenia naszej wizji, generującej życie w świetlanej przyszłości będziemy pracować nad rozwiązaniami systemowymi, które będą generowały długoterminowe rezultaty. Jako że tematyka jest bardzo obszerna i złożona, projekt został podzielony na podpunkty dyskusyjne zajmujące się różnymi aspektami życia i materii w krainie.

 1. Jaki ustrój krainy – republika, republika konstytucyjna, monarchia, demokracja pośrednia a może bezpośrednia, dyktatura.
 2. System wyboru, sprawowania i podziału władzy, jak również jej kontroli, ordynacja wyborcza, system trójwładzy itp.
 3. Jak powinna wyglądać polityka zagraniczna krainy, uczestnictwo w uniach i traktatach i na jakich warunkach.
 4. System finansów i generowania zadłużania się krainy (dług państwa i samorządów) – Czy chcemy aby przyszłość płaciła za naszą konsumpcję?
 5. Pieniądz czy waluta dla krainy? Kreacja, emisja, stała siła nabywcza waluty i jej suwerenność, inflacja czy deflacja?
 6. System podatkowy, czyli ile, od kogo i w jaki sposób pobierać dziesięcinę, przejrzystość podatkowa. Koncepcja zasobowa czy osobowa? Nie ważne ile płacisz ważne że jesteś tego świadomy.
 7. System gospodarczy, czyli czy i jak regulować rynek (koncesje, zakazy itp.), relacje gospodarcze z zagranicą, czyli jak widzimy wolność gospodarczą w krainie.
 8. IV władza, czyli system medialny w krainie, media państwowe i prywatne, i na jakich zasadach.
 9. System doboru ludzi na stanowiska publiczne i polityczne (te z poza wyborów powszechnych), merytokracja, partiokracja czy przyjaciele królika w działaniu.
 10. System administracyjny krainy i system odpowiedzialności urzędniczej, czyli jak podzielić państwo na jednostki terenowe, sprawowanie tam władzy, jak również kontakty lokalne z jednostką centralną.
 11. System bezpieczeństwa krainy, czyli wojsko i OT, jego implementacja i zasady działania.
 12. System bezpieczeństwa energetycznego kraju i jego implementacja.
 13. System sądownictwa, jego wyboru i kontroli, sądownictwo państwowe a może obywatelskie lub inne rozwiązania, sąd najwyższy jako jedyny i czy też inne liczne trybunały.
 14. System sprawiedliwości, czyli o co oprzeć system prawa: 10 przykazań, starożytni rzymianie czy inne rozwiązania?prawo naturalne czy pozytywne?
 15. System więziennictwa i jego implementacja, hotel czy więzienie, jak widzimy inne aspekty wymiaru kary np. opaski GPS, bolesne karanie po kieszeni, system akumulacyjny wyroku itp.
 16. System rolnictwa, żywności i bezpieczeństwa żywnościowego krainy, czyli GMO, kto ma prawo do ziemi w krainie itp.
 17. System obrony własnej i swojego mienia, twój stosunek do posiadania broni, czyli broń w domu, na ulicy lub też wcale.
 18. System edukacji i innowacji, czy powinny być one połączone i na jakich poziomach.
 19. System ochrony natury, zasobów narodowych i zarządzanie nimi, stosunek do wędkarstwa, łowiectwa, lasów i innej natury, problem free-ridera.
 20. Na jakich zasadach ma działać naturalizacja, czyli uzyskanie obywatelstwa lub rezydentury.
 21. System opieki społecznej, renty i emerytury, czyli czy i jak rozdawać i na jakich zasadach.
 22. Stosunek państwa do religii i kościoła, religia w szkołach, daniny na kościół i związki wyznaniowe itp.
 23. System ochrony zdrowia, płatny czy darmowy, ziołolecznictwo czy farmacja itp.

Dla Kogo

Każdy jest mile widziany*…. ALE 😉 :

Każdy uczestnik powinien posiadać pewien minimalny zakres wiedzy z ekonomii, finansów, geo-polityki i ogólnego zarysu ideologii. Powinien też rozumieć, co to jest wolność i na czym polega sprawiedliwość, jak również kierować się wartościami cywilizacji łacińskiej, jako że ona jest i będzie dominującą w naszej krainie.

Nie szukamy ludzi, którzy myślą, że wszystko wiedzą najlepiej i przedstawiają swoje poglądy w formie „widzi mi się, że tak będzie najlepiej”.

Wbrew pozorom zależy nam na duchowych kontynuatorach myśli Sokratesa: „Wiem, że nic nie wiem”. Nie leniwych obserwatorów, którzy chłoną przedstawiane im przed nos „informacje” i wygodnie uznają je za prawdy objawione, ale osób, które świadome swoich braków w wiedzy, poszukują jej, kwestionują „prawdy objawione” i czują niekończący się głód rozwijania własnej osoby.

Jeśli posiadasz te cechy i jesteś zainteresowany podjęciem intelektualnego wyzwania, to Projekt NK w ramach prac Instytutu PL jest na takie osoby otwarty.

Najbardziej zależy nam na umysłach analitycznych w tym specjalistach/praktykach z dziedzin, o których będziemy rozprawiać. Wskazane jest posiadanie wiedzy ekonomicznej i prawnej, ale nie jest to wymagane (często praktycy, czyli osoby, których dane prawo dotyczy, lepiej znają „kruczki” i wady obecnego systemu).

Projekt NK jest jednak miejscem TYLKO dla aktywnych uczestników, podglądaczom (czytaj Free-Riderom) dziękujemy, i będą oni usuwani za bierność.

Reguły

W celu walki z dziadostwem działamy w oparciu o regulamin. W pracach i dyskusji obowiązuje szeroko pojęta kultura wymiany poglądów, zakaz trollowania, obrażania i tym podobnych. Wychodzimy z założenia, że szacunek buduje a dziadostwo rujnuje. Dlatego też nie tolerujemy widzi-misiowania.
Skupiamy się na tym co najważniejsze, czyli Merytoryka przewodzi.

Jak Działamy?

Prace nad Projektem NK odbywają się na forum, które jest częściowo otwarte dla szerokiej publiczności. Oznacza to, że każdy będzie mógł obserwować stan ukończonych prac, ale tylko członkowie Projektu NK (tylko za zaproszeniem) będą mogli dokonywać wpisów, czyli dokładać swoje cegiełki merytoryki. Jest to działanie zamierzone wynikające z przeszłych doświadczeń: wielkiej ilości ataków elementu trolla i widzi-misia. Zostało to zaprojektowane z myślą o rozwoju Projektu NK, tak aby inni obserwatorzy lub eksperci mogli zapoznać się z żywą materią i poziomem prac na jakim pracujemy, co pozwoli im podjąć decyzję o dołączeniu do Projektu NK.

Anonimowość

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż wielu piszących i ekspertów chciałoby zachować anonimowość w ramach projektu. Dlatego też zdecydowaliśmy, iż anonimowość będzie jednym z naszych atutów. Od każdego uczestnika Projektu NK wymagany jest jedynie adres email, tak więc anonimowość uczestnika projektu może zostać zostać w dużym stopniu zachowana, jeżeli sobie tego życzy.

Jak Dołączyć?

Warunkiem wstępnym dołączenia do projektu jest przedstawienie swojej wizji krainy, w której chciałby żyć. Jeśli czujesz się na siłach do merytorycznej dyskusji i konstruktywnych propozycji – wypełnij ankietę dostępną pod linkiem i prześlij na projektNK@boun.cr. Ankieta jest tak na prawdę otwartą formą wyrażenia Twojej wizji Idealnej Krainy. Oprócz zawartych zagadnień możesz dopisać własne pomysły.

Jeżeli chciałbyś podzielić się swoją wizją całościową lub jej jakąś częścią (w oparciu o punkty dyskusyjne), ale nie masz ochoty brać udziału w projekcie, to prosimy o podesłanie twoich przemyśleń na:  projektNK@boun.cr  z zaznaczeniem “Tylko do wglądu”. Jeżeli jesteś członkiem iPL to będziesz mógł dokonać wpisu na forum Tematy NK Około-Dyskusyjne, które jest do tego dedykowane.

Ankieta

Ankieta jest narzędziem, które nie tylko pozwoli zweryfikować nam Twoją zdolność do kwestionowania obecnych rozwiązań systemowych (która jest jedną z najważniejszych dla nas cech), ale i jest świetną okazją by UDOWODNIĆ SOBIE SWOJE BRAKI WIEDZY w wydawałoby się czasem oczywistych zagadnieniach.

Pamiętaj, nie istnieje coś takiego jak„klucz prawidłowych odpowiedzi”. Każda odpowiedź będzie dobra jeśli ją właściwie uzasadnisz.

Czas Trwania Projektu

Zakładamy, że projekt to jest trudny i złożony. Dlatego też prace nad nim będą rozłożone w czasie, jako że każdy z nas robi to na boku swoich własnych zajęć. Czas trwania pierwszego etapu projektu jest estymowany na 1rok kalendarzowy.

Zewnętrzne Konsultacje

Prace nad Projektem NK zakładają (o ile to możliwe) konsultacje zakończonych podpunktów/części programu z zewnętrznymi specjalistami w celu weryfikacji i oceny.

Klauzula Przydatności

Uważasz naszą inicjatywę za interesującą, rokującą nadzieje bądź dającą szanse nowym pokoleniom? Jeżeli tak to polecaj i dziel się prawdziwym info z przyjaciółmi, znajomymi i rodziną. Możesz zacząć od kliknięcia na PODZIEL się w serwisach społecznościowych, bo to broń XXI wieku. Twoje kliknięcie kosztuje cię 3sek czasu a innym możesz zdjąć klapki z OKÓW. Dziękuję z góry za propagowanie prawdziwej wiedzy.

Podzielisz się ?
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  7
  Shares

Obecnie pracujemy nad: 1) Ustrój Krainy.